Pages

Tuesday, 7 February 2017

This time to AfricaI natt flyr jeg til Sør-Afrika. Jeg skal på utveksling i Cape Town, og blir der til midten av juli. Det kommer til å være det lengste jeg noen gang har vært borte fra Norge og familien, og litt skummelt er det. Men da jeg dro til New Zealand tilbrakte jeg hele dagen før avreise med å gråte, fordi jeg var så stressa/redd/overveldet. Denne gange har jeg stort sett forholdt meg rolig, så det er vel et framskritt. Litt tryggere denne gangen, har litt mer erfaring, og ikke minst vet jeg hvor vanskelig det kan være å dra fra kjente rutiner og mennesker til en helt ny kultur.

Jeg vet ikke hva de neste månedene vil bringe. Hovedpoenget er vel at jeg skal studere (i hvert fall hvis du spør pappa). Når det gjelder universitetet har det vært urolig blant studentene i Sør-Afrika, blant annet fordi de har protestert mot høye skolepenger. Uansett hva som skjer med det blir det spennende å følge. Som turist har jeg ingen planer ennå, bortsett fra at jeg skal komme meg på safari før jeg drar hjem. Hvis dere fortsetter å lese bloggen kan jeg love dere noen sannsynligvis ganske dårlige bilder av afrikanske dyr!

                                                                             

I'm flying to South Africa tonight. I'm doing a semester abroad, and will stay there until the middle of July. It'll be the longest I've ever been away from Norway, without seeing my family, which is a little bit scary. Though when I went to New Zealand I spent an entire day crying because I was stressed/scared/overwhelmed. This time I've remained relatively calm, so, yay, progress. I'm a little bit more secure, have a little more experience, and know how hard it can be to leave known routines and people to experience a new culture.

I don't know what the next months will bring. The main point of my going is to study (at least if you ask my dad). There has been some student protests in South Africa lately, because of their high fees. No matter what happens there it'll be interesting to follow. As a tourist I have no plans yet, except that I will be going on safari at some point before I go home. I can promise you that I'll post some, probably quite bad, photos of African animals at some point!

No comments:

Post a Comment